Ullevål
PersonlighetsProsjekt

Søknad til Avdeling for personlighetspsykiatri

Inklusjonen av pasienter til UPP ble avsluttet mars 2006. Pasienter kan nå henvises til utredning og behandling ved avd. for personlighetspsykiatri på vanlig måte.
Informasjon og søknadsskjemaer finnes på avdelingens nettside:
www.med.uio.no/us/dn/us/home.htm

Ved søknad til avdelingen/prosjektet benyttes prosedyrer og skjema for søknad til dagavdelingen:

- Det må skrives søknad fra en behandler (lege, psykolog, sosionom o.l.). Søknaden sendes seksjonsoverlegen ved Personlighetspoliklinikken, Avdeling for personlighetspsykiatri, Psykiatrisk divisjon, Ullevål universitetssykehus, 0407 Oslo.

- Behandler må gi en kort redegjørelse for personens plager og problematikk, tidligere behandling, motivasjon og antatte egnethet.

- I tillegg må det vedlegges en utførlig søknad fra den person det gjelder, skrevet på eget søknadsskjema.

- Skulle noe være uklart, er det bare å kontakte avdelingen på telefon: 22 11 83 75, i tidsrommet kl. 8:30 - 15:00.