Ullevål
PersonlighetsProsjekt

Kontakt oss


Adresse: Avdeling for personlighetspsykiatri
Psykiatrisk divisjon
Ullevål universitetssykehus
0407 Oslo
Ekspedisjonen: tlf: 22 11 83 75 (hverdager mellom 8:30 og 15:00)
fax: 23 01 63 00

Theresa Wilberg, prosjektledertlf: 23 01 63 02
epost
Sigmund Karterud, avdelingsoverlegetlf: 23 01 84 21
epost
Veslemøy Bull-Njaa, sekretærtlf: 23 01 63 04
epost