Ullevål
PersonlighetsProsjekt

Informasjon til henvisende instanser

Forskningsprosjekt om behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelse ved dagavdelingen, Avdeling for personlighetspsykiatri, Ullevål universitetsykehus

Inklusjonen av pasienter til UPP ble avsluttet mars 2006.

Det innebærer at henviste pasienter ikke lenger ved loddtrekning enten fordeles til dagbehandling her eller henvises til privatpraktiserende terapeut.

Pasienter kan nå henvises til utredning og behandling ved avd. for personlighetspsykiatri på vanlig måte. Informasjon og søknadsskjemaer finnes på avdelingens nettside:
www.med.uio.no/us/dn/us/home.htm

Med vennlig hilsen,

Sigmund KarterudTorill IrionTheresa Wilberg
avdelingsoverlege, prof.dr.med.avdelingssjefprosjektleder