Ullevål
PersonlighetsProsjekt

Samarbeidspartnere i UPP

Ullevål PersonlighetsProsjekt har sin kliniske base på Ullevål universitetssykehus, men utgjør samtidig et nettverk av forskere og institutter i inn- og utland:

Anthony Bateman, St. Ann's Hospital and University College, London

Roel Verheul Ph.D. Professor of Clinical Psychology, University of Amsterdam Dpt. Cinical Psychology. Research Manager Center of Psychotherapy De Viersprong, Post Box 7, 4660 Halsteren, Netherlands
www.essex.ac.uk/centres/psycho

Pat Crittenden, Ph.D, Family Relations Institute, 9481 SW 147 ST. Miami, U.S.A
www.patcrittenden.com

Nuno Torres, Ph.D. researcher, Centre for Psychoanalytic studies Wivenhoe Park, Cochester CO4 3SQ United Kingdom and Centre for Psychoanalysis, University of Essex, England.
www.essex.ac.uk/centres/psycho

Bob Hinshelwood, professor of psychoanalysis, Centre for Psychoanalytic studies Wivenhoe Park,Cochester CO4 3SQ United Kingdom
www.essex.ac.uk/centres/psycho
www.essex.ac.uk/centres/psycho/staff/hinshelwood.htm

Lars Mehlum dr. med, professor, leder for Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging, Instituttgruppe for psykiatri, Seksjon for selvmorsforskning og -forebygging, Sognsvannsveien 21, 0320 Oslo
www.med.uio.no/ipsy/ssff/index.htm
www.med.uio.no/ipsy/ssff/omssff/ansatte/Mehlum.html

Jon Monsen, dr. psychol, 1. amanuensis, Psykologisk institutt, UiO, Postboks 1094, Blindern, N-0317 Oslo
www.psykologi.uio.no/pres/jonmo.html

Per Johan Isdahl, avdelingssjef, Regionalavd. for spiseforstyrrelse Helse øst, Ullevål universitetssykehus, 0407 Oslo

Finn Skårderud, psykiater, Regionsenteret for barne- og ungdomspsykiatri, Helseregion øst og sør, Postboks 23, Tåsen, N-0801 Oslo

Institutt for gruppeanalyse (leder Thor Kr. Island) står for så å si all utdannelse i gruppepsykoterapi i Norge.
www.iga.no