Ullevål
PersonlighetsProsjekt

Forskningsgruppen i UPP

Prosjektleder - Theresa Wilberg, dr. med

Avd. overlege, Avd. for personlighetspsykiatri - Sigmund Karterud, professor, dr. med

Avdelingssjef, Avd. for personlighetspsykiatri - Torill Irion

Seksjonsoverlege, Poliklinikken, Avd. for personlighetspsykiatri - Øyvind Urnes

Seksjonsoverlege, Dagavdelingen, Avd. for personlighetspsykiatri - Merete Johansen

Forsker og daglig leder, DagavdelingNettverket - Geir Pedersen

Lege i fordypningsstilling, Avd. for personlighetspsykiatri - Benjamin Hummelen

Stipendiat - Espen Arnevik, psykolog

Forskningsassistent- Margrethe Lauvstad

Dataregistrerer - Pål Henrik Lillevold

Sekretær - Veslemøy Bull-Njaa