Ullevål
PersonlighetsProsjekt

Behandling og oppfølgingsundersøkelser i UPP

UPP er et stort behandlingsprosjekt som har som hovedformål å sammenligne effekten av:

1) kombinasjonsbehandling og
2) poliklinisk individualterapi

for pasienter med personlighetsforstyrrelser. Pasientene i UPP blir ved loddtrekning fordelt til en av de to behandlingsformene.

Kombinasjonsbehandling består av:

1) Innledningsvis 18 ukers behandling i dagavdelingen ved Avd. for personlighetspsykiatri

2) Deretter kombinert poliklinisk gruppe- og individualterapi. Gruppeterapien foregår ved Avdeling for personlighetspsykiatri 1,5 time pr uke i inntil 4 år. Individualterapien foregår 1 time ukentlig i inntil 2,5 år hos privatpraktiserende psykiater eller psykolog, eller terapeut ved Avd. for personlighetspsykiatri på Ullevål eller DPS.

3) Konsultasjon hos psykiater for vurdering av medikamentell behandling, i forbindelse med oppfølgingsundersøkelsene

Poliklinisk individualterapi består av:

1) Eklektisk individualterapi (her definert som terapi etter terapeutens eget skjønn og vanlige praksis). Terapien foregår hos privatpraktiserende psykiater eller psykolog, eller psykolog/lege på DPS. Et stort antall individualterapeuter er knyttet til prosjektet for dette formålet. Pasienten blir henvist til en individualterapeut herfra. Terapeuten få resultatene av utredningen ved Avd. for personlighetspsykiatri og den videre behandlingen (for eksempel lengde og hyppighet) avtales mellom terapeut og pasient.

2) Konsultasjon hos psykiater for vurdering av medikamentell behandling, i forbindelse med oppfølgingsundersøkelsene

Oppfølgingsundersøkelser

I UPP ønsker vi å undersøke effekt av behandling, både på kort og lang sikt. UPP omfatter derfor en rekke oppfølgingsundersøkelser underveis og etter behandlingen. Etter den første grundige utredningen før behandlingen starter vil pasientene bli kontaktet for oppfølgingsundersøkelser etter 8, 18, 36 og 72 måneder.

Oppfølgingsundersøkelsene omfatter alle pasientene, uavhengig av hva slags behandling de får. Undersøkelsene består av en kombinasjon av spørreskjemaer og intervju og utføres av forskere og forskningsassistenter tilknyttet prosjektet.