Ullevål
PersonlighetsProsjekt

Om Ullevål PersonlighetsProsjekt

Ullevål PersonlighetsProsjekt (UPP) er et stort behandlingsprosjekt som har hovedformål å sammenligne effekten av:

1) langtids kombinasjonsbehandling og
2) poliklinisk individualterapi for pasienter med personlighetsforstyrrelser.

UPP omfatter 114 pasienter henvist til Avdeling for personlighetspsykiatri, Ullevål universitetssykehus. Pasientene ble ved loddtrekning fordelt til den ene av de to behandlingsformene og gjennomgår flere oppfølgingsundersøkelser, underveis i behandlingen og etter behandlingen. UPP er et langtids behandlingsprosjekt som startet i 2004. De siste pasientene blir ferdigbehandlet i løpet av vinteren 2009.

Inklusjonen av pasienter til UPP ble avsluttet mars 2006. For tiden pågår oppfølgingsundersøkelsene 8 og 18 måneder etter utredningstidspunktet.

UPP utgår fra Avd. for personlighetspsykiatri i samarbeid med Avd. for forskning og undervisning, psykiatrisk divisjon, UUS og finansieres p.t. av UUS og Helse Øst.


eng flag English site version, please click link: english site version